Det er lov å ha det vanskelig

Rawpixel 1187643 unsplash

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Vi mener det skal være lov å ha det vanskelig og at mental helse skal være like lett å prate om som fysisk helse.

Les mer om oss

160 lokallag skaper gode møteplasser

Rawpixel 1067085 unsplash

Våre lokal- og fylkeslag gjør en stor samfunnsnyttig innsats ved å skape gode møteplasser for mennesker med psykiske helseplager. Gjennom deltakelse i lokal- og fylkeslagsaktiviteter får du muligheten til å påvirke utviklingen av tjenestetilbudet der du bor.

Finn ditt lokallag

Vi kjemper for åpenhet, forebygging og et bedre helsetilbud

Headway 537308 unsplash

Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber organisasjonen for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Les mer om vår politikk

Brukermedvirkning

Mental Helse skal bidra til økt brukermedvirkning, både individuelt og i utformingen av tilbud og tjenester til mennesker med utfordringer innen psykisk helse, rus og/eller vold.

Kvalitet

Kvalitet i psykisk helsetjeneste preges av individuelt tilpassede tilbud og en recovery-orientert tilnærming.

Selvmords-forebygging

Selvmord er et nasjonalt problem som rammer alle kjønn og folkegrupper – uavhengig av inntekt, bakgrunn og alder.

Tvang

Den enkeltes selvbestemmelsesrett og frihet er helt sentrale verdier i vårt samfunn.

Medisinfritt behandlingstilbud

Mental Helse er en av fem organisasjoner som i 2011 startet med å kjempe fram et medisinfritt tilbud i Norge

Barndom og ungdomstid

Å gi barn og ungdom en trygg oppvekst er en av samfunnets viktigste oppgaver.

Aktivitet, økonomi og bolig

God psykisk helse skapes for det meste utenfor helsevesenet.

Voksne, eldre og psykisk helse

Rundt halvparten av befolkningen i Norge får psykiske vansker eller lidelser i løpet av livet, og det kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og alle lag av befolkningen.

Pårørende og nettverk

Pårørende og nettverk er viktige resurser.

Rettigheter og beskyttelse av disse

I 2006 ble FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) vedtatt av FNs generalforsamling.

Høringer

En av Mental Helses viktigste oppgaver er å drive påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre det psykiske helsetilbudet.

Engasjer deg du også!

Engasjer deg i kampen for økt åpenhet, forebygging og behandling av psykiske helseproblemer du også!