Likepersonsarbeid

Retningslinjer og skjema for rapportering.

Likepersonsbegrepet har endret seg over tid. Før snakket man om likemannsarbeid som en samhandling mellom personer som opplevde å være i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen hadde som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom.

Aktivitet med dette innholdet er fortsatt likepersonsarbeid, men begrepet omfatter i dag også mulighetene for frivillige organisasjoner og for funksjonshemmede til å jobbe mot diskriminering og for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet. ​

​I tillegg er likepersonsarbeid tilrettelegging for medlemmenes deltakelse i organisasjonen, og for at organisasjonene kan drive interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gi service til egne medlemmer.

Likepersonsaktivitet i Mental Helse

For Mental Helse betyr dette at likepersonsarbeidet i all hovedsak dreier seg om aktiviteten som foregår i lokal- og fylkeslagene våre. Eksempler på likepersonsaktivitet er kurs, møteplasser og aktivitetsgrupper. For at en aktivitet skal kunne sies å være en likepersonsaktivitet forutsetter det at aktiviteten er tidsavgrenset, temabasert og at erfaringsoverføring er en del av formålet.

Eksempler på hva som ikke regnes som en likepersonsaktivitet:

  • Årsmøter, styremøter, møter i råd og utvalg o.l.
  • Stå på stand
  • Aktiviteter utenfor Norge
  • Aktiviteter i regi av andre (det er laget som organiserer aktiviteten som kan rapportere på den)

Deler av tilskuddet Mental Helse får baserer seg på det arbeidet organisasjonens frivillige gjør lokalt og hvor mange frivillige det er som tar ansvar for å gjøre dette arbeidet. Dette betyr at Mental Helse er avhengig av å dokumentere det arbeidet som blir gjort i lagene for å kunne motta tilskudd. Tilskuddet Mental Helse får basert på rapportert aktivitet i lokal- og fylkeslagene tilbakeføres i all hovedsak til lagene. ​

Retningslinjer for rapportering:

Fra og med 2016 ble regelverket for rapportering av likepersonsaktivitet endret. For fylkes- og lokallag betydde det endrede rutiner for rapportering av den aktiviteten som skjer.

Denne filmen gir en rask innføring i hvordan man rapporterer på utført likepersonsaktivitet. Filmen er et samarbeid mellom FFO, Dysleksi Norge og ADHD Norge med støtte fra Stiftelsen Dam. Per Trystad har laget animasjonene.

Ta gjerne kontakt med organisasjonsrådgiver dersom du har spørsmål:

Jonas Ørnes Andersen: 92 97 63 95 / jonas@mentalhelse.no
Viken, Vestfold og Telemark

Sølvi Hagen: 97 68 62 79 / solvi.hagen@mentalhelse.no
Møre og Romsdal, Trøndelag, Hedmark og Oppland

Erik Fransson: 94 09 36 62 / erik.fransson@mentalhelse.no
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Agder

Aina Kaupang: 40 03 94 92 / aina@mentalhelse.no
Oslo, Nordland, Troms og Finnmark

Rapporteringsskjema

Likepersonsrapportering inkluderer:

  • Årsrapport for lag (samme som til årsrapporteringen, dere trenger ikke levere denne to ganger)
  • Likepersonsrapportering for møteplass
  • Rapport for aktiviteter utenom møteplass
  • Oversikt over aktive likepersoner

Nederst finner dere alle skjemaene, både i PDF- og Word-format.

Send alt på e-post til organisasjonsrådgiver for ditt område innen 31. mai 2022. Husk å signere alle skjemaene! Dersom du må sende det i posten så send til: Mental Helse, Storgata 38, 0182 Oslo.

NB! Adobe Reader som er en gratis programvare. Dersom du ikke har Adobe Reader kan du laste ned programmet gratis her.