For medlemmer og tillitsvalgte

Kurs og opplæring

Et av de viktige satsingene for Mental Helse er å ha et godt og aktivt miljø for kurs og opplæring i alle deler av organisasjonen. Mental Helse tilbyr kurs for medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte.

Likepersonsarbeid

Retningslinjer og skjema for rapportering.

Velferdstilskudd

Fylkes- (og lokal)lag kan søke Velferdsmidler gjennom Mental Helse sentralt. Søknads- og rapporteringsfrist er 15. mars hvert år.

Interne tilskudd

For 2023 finnes det noen interne støtteordninger for lagene.

Rapportering

Her finner dere informasjon om års- og likepersonrapportering.

Maler / verktøy

Her finner dere nyttige maler, verktøy og annen informasjon relevant for lokal- og fylkeslag.

Logg inn

Veileder og linker til innlogging på Min side, epost og nettsider.

Medlemsfordeler

Oversikt over dine medlemsfordeler finner du her.