Penger

Interne tilskudd

For 2023 finnes det noen interne støtteordninger for lagene.

Disse er:

1. Midler fra eget fond
2. Støtte til regionsamlinger
3. Støtte til tiltak/arrangementer for brukerrepresentanter
4. Støtte til arrangementer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse.

1. Midler fra eget fond

Ved Mental Helse sitt årsoppgjør for 2020 vedtok sentralstyret at det skulle avsettes midler, kr 2 millioner, til bruk av lag til aktiviteter som understøtter Mental Helses primære aktiviteter. Både fylkes- og lokallag kan søke. De lag som ønsker å søke bes lese retningslinjer for tilskudd fra fondet og fylle ut søknadsskjema.

Søknad sendes Siri Bråtane

Søknadsfrist: fortløpende

2. Midler til regionsamlinger (fylkeslag) 2023

Som tidligere er det mulig å få støtte til regionsamlinger for 2023. Vi ber om en enkel søknad med tema for møtet og budsjett. En forutsetning for å få tilskudd er at tidligere mottatt tilskudd er rapportert.

Søknad sendes Siri Bråtane

3. Oppfølging brukerrepresentanter

Fylkeslagene kan søke om støtte til samlinger eller andre tiltak som har til hensikt å ta vare på og å utvikle våre brukerrepresentanter.

Søknadsfrist: fortløpende.

Søknadsskjema: Søknadskjema interne tilskudd

Søknad sendes Siri Bråtane

4. Støtte til arrangementer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse.

Fylkes- og lokallag i Mental Helse kan søke støtte til gjennomføring av Verdensdagsarrangementer og / eller markeringer. Denne støtten kommer i tillegg til de forskjellige pakkene man kan bestille fra Verdensdagen. Arrangørpakker bestilles av Verdensdagen på vanlig måte.

Formålet med ordningen er å stimulere til enda større aktivitet i Verdensdagsperioden i våre fylkes- og lokallag. Midlene må brukes i kampanjeperioden (to uker før og to uker etter 10. oktober).

Kun fylkes- og lokallag i Mental Helse kan søke, men arrangementet kan gjerne være i samarbeid med andre. Max søknadsbeløp: 20 000,- kr
Arrangementet må registreres i Verdensdagens kalender for å kunne få støtte, og laget må ha sendt inn fullstendig årsrapportering. Registrer arrangementet her.

Søknad sendes Siri Bråtane innen 15. juni.