Likeverd, åpenhet, respekt og inkludering

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Bli medlem

Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. Brukere og pårørende har erfaring og kunnskap om psykisk helse som vi vil formidle til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner.
Brukerkunnskap er sammen med fagkunnskap avgjørende for å skape gode helsetjenester. Det er derfor nødvendig at brukere av psykiske helsetjenester også bidrar til utformingen av dem, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Våre verdier:
- Likeverd – Åpenhet – Respekt – Inkludering

Vår historie

Fakta om Mental Helse

  • opprettet 3.september 1978
  • er en landsdekkende medlemsorganisasjon
  • har over 8.000 medlemmer
  • 11 fylkeslag som dekker alle fylkene
  • lokallag som dekker mer enn 300 kommuner

Kontakt

Send en melding til oss via skjema* eller finn kontaktpersoner her:
Sentralstyret
Ansatte

Styrer og utvalg

Mental Helse er bygd opp som en tradisjonell demokratisk organisasjon med landsmøte, sentralstyre, ledermøte og forskjellige utvalg og komitéer.

Politikk

Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber organisasjonen for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Likestillingsredegjørelse

Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering.