Vi kjemper for åpenhet, forebygging og et bedre helsetilbud

Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber organisasjonen for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Program og vedtekter

Styringsdokumentene våre vedtas på landsmøtene og omfatter blant annet vedtekter, samfunnspolitisk program og strategi.