Medisin

Medisinfritt behandlingstilbud

Mental Helse er en av fem organisasjoner som i 2011 startet med å kjempe fram et medisinfritt tilbud i Norge

Mental Helse er en av fem organisasjoner som i 2011 startet med å kjempe fram et medisinfritt tilbud i Norge. Samlet sitter vi på omfattende brukererfaring om at det er mulig å bli friskere og få muligheten til et bedre liv uten medikamenter.

Vi ønsker å jobbe for at det etableres medisinfrie døgnbaserte behandlingsenheter ved hvert regionale helseforetak.

Enhetene skal sørge for:

• at pasienten / brukeren ikke utsettes for tvangsmedisinering eller opplever at medisiner påtvinges ved press eller overtalelse.
• at grunnbehandlingen innebærer å få et trygt sted å være, en seng å sove i, regelmessige måltider og mennesker å snakke med.
• at det (skal) utvikles gode behandlingskulturer for medisinfri behandling, som kan styrke et fagfelt med behov for kunnskapsutvikling.
• at det tilrettelegges for nedtrapping.
• at det innføres pakkeforløp for medisinfri behandling.