Hjelpetelefonen

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.

Våre åpningstider

Telefon er åpen hele døgnet, alle dager, året rundt.

Ringer du fra utlandet?
Tast tlf. nr 0047 91 116 123. (da gjelder vanlig mobiltakst jmfr. din telefonleverandør)

Sidetmedord-chat er åpen døgnet rundt.

Hvem kan bruke oss?

Alle som vil snakke eller skrive om livets utfordringer kan ta kontakt med Hjelpetelefonens tjenester. Vi kan også gi informasjon om hjelpe- og aktivitetstilbud. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.

Hva kan vi tilby?

Våre veiledere har forskjellig bakgrunn, men felles for alle er at de har livserfaring og ønske om å være et medmenneske. Vi tilbyr dialog om enkle eller vanskelige tema. Vi har tid, vi lytter, vi reflekterer og vi gir råd. Vi ønsker å bidra til optimisme og opplevelse av mestring og selvstendighet. Ved akutt fare for liv og helse og ved mistanke om mishandling, overgrep, eller omsorgssvikt overfor barn, har vi plikt til å melde fra i henhold til lovverk.

Vil du vite mer om Hjelpetelefonen og vårt arbeid?

Her kan du lese mer om Hjelpetelefonen.

Hjelp oss å hjelpe.

Hjelpetelefonen mottar støtte over statsbudsjettet, men den store pågangen av henvendelser gjør at vi er avhengig av flere midler for å kunne fortsette å tilby gode tjenester til de som trenger oss.

Bidra til Hjelpetelefonen

Til pårørende

Pårørende kontakter ofte Hjelpetelefonen. Her finner du nyttig informasjon.

Til deg som ønsker hjelp

Her finner du nyttig informasjon, generelle råd og linker til hjelpe- og aktivitetstilbud.

For ansatte

Kun for ansatte i Hjelpetelefonen!

Våre ambassadører

Hjelpetelefonens ambassadører har alle markert seg med et stort engasjement for psykisk helse. Ved å dele sine egne historier og erfaringer har de på hver sin måte bidratt til å sette temaet på dagsorden. Deres engasjement er med på å ufarliggjøre psykiske helseplager som samtaletema, men også senke terskelen for å be om hjelp når man har det vanskelig. Vi er derfor stolte og glade for å kunne presentere følgende personer som våre ambassadører!

Se alle nyhetene fra Hjelpetelefonen Nyheter fra Hjelpetelefonen