Dam skriv

Tips til søknaden

Disse tipsene skal bistå de som jobber med søknader til stiftelsen Dam. Flere tips får dere ved å kontakte prosjektkoordinator hos Mental Helse.

Tips til søknadsarbeidet

 • Start med prosjektidéen og diskuter den
 • Les retningslinjene + informasjon på mentalhelse.no
 • Få tilgang til webbasert skjema gjennom Mental Helse ved å ta kontakt med prosjektkoordinator
 • Skriv prosjektbeskrivelsen
 • Studer brukerveiledningen på stiftelsen DAM nettsider for utfylling, både for innhold og teknisk veiledning
 • Skriv ikke for langt!
 • Vedlegg til prosjektbeskrivelsen må være relevante
 • Bruk andre som ikke kjenner idéen til å lese igjennom søknaden

Viktige momenter i søknaden

 • Hvorfor dette prosjektet?
 • Hva ønsker man egentlig å oppnå med prosjektet?
 • Hva får den enkelte deltaker ut av det?
 • Hva er gjort på området tidligere?
 • Er budsjettet oversiktlig og realistisk?
 • Er egenandeler/egeninnsats nevnt?
 • Er prosjektet gjennomførbart?
 • Hvem skal være med i gjennomføringen av prosjektet?
 • Målgruppe: Hvem, ca. antall, hvorfor?
 • Hva er de konkrete planene for gjennomføring?
 • Har andre forpliktet seg? Er det mulig med et samarbeidsprosjekt?