3. des 2021 Stiftelsen Dam

Har du et prosjekt i deg?

Det er mulig å søke prosjektmidler gjennom Mental Helse fra Stiftelsen Dam. Hvert år deler Stiftelsen Dam ut midler til gode prosjekter. I 2020 fordelte Stiftelsen Dam midler gjennom sju ulike programmer. Av disse var tre rettet inn mot koronapandemien.

Prosjekt

3579 søknader kom inn til Stiftelsen Dam i 2020. 1061 søknader ble innvilget. Totalt fordelte stiftelsen nesten 400 millioner kroner i 2020.

Mental Helse arbeider for et samfunn med økt åpenhet og bekjemper fordommer rundt psykiske problemer. Vårt mål er at psykiske helsetjenester kvalitetssikres gjennom brukernes erfaringskompetanse. Vi jobber med forebyggende arbeid, frivillig engasjement og kompetansebygging innenfor psykisk helse. Vi mener at frivilligheten må mye sterkere inn i helsetilbudene, for å bidra til et best mulig helsetilbud med lavest mulig terskel.

Mental Helse ønsker å fremme forskning og fagutvikling innen psykisk helse, recovery, brukermedvirkning, samhandling, tverrfaglighet, ulike befolkningsgruppers psykiske helse, inkludering, medisinfrie tilbud og implementering av nye modeller.

Brukermedvirkning er et viktig aspekt i våre prosjekter, les vår veileder om brukermedvirkning før du søker.

Flere saker fra Stiftelsen Dam