Brooke cagle 609873 unsplash

Headspace

SI DET DU TRENGER, VI HAR TID!

Headspace er et før-kommunalt, lavterskeltilbud for unge mellom 12-25 år. En møteplass hvor trygge voksne er tilgjengelige og har ubegrenset tid når ungdommene trenger det. Enten det er en kjærlighetssorg, mangel på selvtillit, problemer på skolen eller manglende mestring/resultater i idretten. Vi er der – som medmennesker med tid og forståelse. Uten venteliste eller timebestilling.
Headspace er basert på fem grunnpilarer, for tidlig intervensjon:

 • Her og nå!
 • Tidlig – jo raskere, jo bedre. Det øker muligheten for å løse problemet før det vokser seg stort
 • På de unges premisser – vi lytter, det er den unge selv som bestemmer fokus
 • En direkte, uavhengig relasjon: Vi er nøytrale, rause og imøtekommende samtalepartnere
 • Vi har tid i samtalen, det er den unge som bestemmer når hen ønsker å avslutte. Dessuten er det lov å komme tilbake!

Det er lav terskel for å ta kontakt og kort vei til noen å snakke med, basert på et ønske fra ungdommene om å gjøre ulike tjenester tilgjengelig via et lett tilgjengelig møtested.

KORT OM HEADSPACE

 • Målgruppen er mellom 12 og 25 år
 • Bygger på et universelt, forebyggende folkehelseperspektiv med mulighet for hurtig og sømløs overgang inn i hjelpeapparatet ved behov
 • Lavterskel. Gratis, lett tilgjengelig. Drop-in
 • Er bemannet av trente frivillige, som arbeider tett sammen med fagfolk
 • På de unges premisser, på de unges språk, i de unges univers
 • Samtaler og praktisk hjelp
 • Ingen problemer er for små – små problemer vokser seg store i taushet

ØNSKER DU HEADSPACE I DIN KOMMUNE?

Kontakt oss for et uforpliktende informasjonsmøte.
På informasjonsmøte vil din kommune få presentert verdiene, teorien, metoden og forskningen som ligger bak dette konseptet.

Kontakt Mental Helse for mer informasjon og bestilling av informasjonsmøte.
Epost: tom.guldberg@mentalhelse.no

Headspace er eid av Mental Helse.