Verdensdagen logo boks some profilbilde 02

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, som markeres fra uke 39-42 hvert år.

I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet som en internasjonal FN-dag 10. oktober for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land, ofte for å skape oppmerksomhet om globale samfunnsutfordringer innen psykisk helse.

I Norge er Verdensdagen en nasjonal befolkningskampanje som blir markert av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner fra hele landet mellom uke 39-42 hvert år. Mental Helse har koordinert kampanjen siden 1992 på oppdrag fra Helsedirektoratet.

En nasjonal mobilisering for psykisk helse

Målet med den nasjonale kampanjen er å øke befolkningens kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykiske helsa, og mobilisere til tiltak som styrker den psykiske folkehelsa.

Kampanjen har vokst betydelig de siste årene, og i 2021 ble det satt rekord med mer enn 3100 markeringer registrert over hele landet. Denne måten å mobilisere til aktiviteter på tvers av kommuner, sektorer, kulturer, generasjoner og erfaringer er unikt for den norske markeringen av Verdensdagen for psykisk helse. Derfor har vi i Norge hatt egne nasjonale tema for de årlige kampanjene, selv om noen også velger å bruke det internasjonale temaet i sin markering.

Kampanjebilde 16 9

Tema 2022: Vi trenger hverandre. Løft blikket!

I årets kampanje oppfordrer vi til markeringer som skaper gode og meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker.
Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa. En av fem oppgir at de har få personer å regne med ved personlige problemer, og hver fjerde ungdom har ingen å snakke med når de har det vanskelig. For sårbare og marginaliserte grupper er utenforskapet enda større.

Vi har alle et grunnleggende behov for å høre til og være del av et fellesskap. Forskning viser at meningsfulle sosiale møteplasser er viktig for å bygge nettverk, føle mestring og forebygge utenforskap. Tiltak som kan styrke opplevelsen av sosial støtte er helsefremmende og kan redusere hyppigheten av både psykiske og fysiske plager.

Verdensdagen oppfordrer derfor til markeringer med mangfold. Vi trenger flere arenaer og anledninger til å møtes på tvers av generasjoner, kulturer, meninger og erfaringer. Det er med på å utvide vår forståelse for hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap.

Som frivillige Remi André Olsen fra Mental Helse Øksnes sa, så er det «tross alt ganske vanskelig, og til og med farlig, å være menneske helt alene.»

Vi trenger hverandre. #løftblikket

Årets tema er utviklet etter innsikt fra de som markerte i fjor, og bred involvering fra interne og eksterne fagmiljøer. Temaet er del av en treårig strategi hvor fellesskap, inkludering og forebygging av ensomhet og utenforskap vil være overbyggende tema.

Besøk Verdensdagens hjemmeside.

Kontaktpersoner:
Anura Sankholkar, nasjonal kampanjeleder
Tlf: 402 32 786
e-post: anura@verdensdagen.no