Yam logo green.16.9.storpng

YAM – Youth Aware of Mental Health

YAM, Youth Aware of Mental Health, er et helsefremmende og preventivt undervisningsprogram for psykisk helse blant unge. Programmet bygger på tung internasjonal forskning, utviklet av Karolinska instituttet i Stockholm og Columbia University, New York, USA.

Yam.1

YAM, Youth Aware of Mental health (Ungdoms kunnskap om psykisk helse), er et program for skoleelever som fremmer samtale og diskusjon, utvikler ferdigheter for å møte livets vanskeligheter og øker kunnskap om psykisk helse.

Har du lyst til å bli YAM-instruktør? Meld interesse for kurs i 2023 her:
YAM – instruktørkurs 2023

YAM har vist seg å være effektivt i en studie blant drøyt 11 000 skoleelever i ti EU-land – selvmordstanker og -handlinger reduseres med 50% etter 12mnd.

Et undervisningsprogram i skolene

Målgruppen er skoleelever i alderen 13-17 år.

Undervisningsprogrammet YAM gjennomføres i klassen over fem timer (2+2+1) i løpet av tre uker. Undervisningen holdes av sertifiserte instruktører. Disse har gjennomgått et 5 dagers opplæringsprogram utviklet av Karolinska instituttet i Stockholm og Columbia University, samt tilpasset norske forhold av Mental Helse.

Opplæringen består av seks hovedområder:

  1. Hva er psykisk helse.
  2. Selvhjelpsråd.
  3. Stress og kriser.
  4. Depresjoner og selvmordstanker.
  5. Å hjelpe en venn som har det vanskelig.
  6. Hvem kan jeg be om råd.
Yam2

Beskrivelse av metode

YAM gjennomføres som klasseromsundervisning gjennom 3 uker og 5 skoletimers (2+2+1) interaktiv undervisning, med elevmedvirkning, forelesninger, plakater, rollespill, skriftlig materiell og diskusjoner.

I YAM-programmet forenes kognitiv, følelsesmessig og erfaringsbasert innlæring for å fremme psykisk helse og forebygge suicidale handlinger, depresjon og dårlig psykisk allmenntilstand.

Evidens – hvorfor YAM og hvorfor klasseromsundervisning?

En av årsakene til YAMs effektivitet er at bevissthetstrening hjelper ungdommer til å komme forbi fordommer om at det er skamfullt og stigmatiserende å snakke om psykiske problemer, sykdommer og selvmord — og trener deres evne til å sette ord på følelser og snakke åpent om sine problemer med hverandre og å søke hjelp.

Professor i psykiatri og suicidologi Danuta Wassermann ved Karolinska Instituttet redegjorde i The Lancet sammen med en rekke europeiske medforskere, for resultatene fra tre selvmordsforebyggende intervensjoner for unge. Intervensjonene var:

  1. Bevissthetstreningen Youth Aware of Mental Health program (YAM) for skoleelever.
  2. Gatekeeper utdanningen Question, Persuade and Refer (QPR) for lærere og skolepersonell.
  3. ProfScreen, en screeningsmodul for profesjonelle for identifisering av sårbare unge.

Etter 12 mnd fant forskerne at YAM reduserte frekvensen av selvmordstanker og selvmordshandlinger med 50% og reduserte frekvensen av depressive tilstander og tanker med 30% sammenliknet med kontrollgruppen.

Redegjørelsen ble hentet fra multisenterstudien SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe) som pågikk mellom 2009 og 2010 i 10 europeiske land og omfattet 11 110 ungdommer i alderen 14-15 år ved 168 skoler.

Har du noen spørsmål angående YAM?
Ta kontakt: yam@mentalhelse.no