Venn1fb headerbilde

Venn1

Venn1 er et helsefremmende og forebyggende grunnkurs i psykisk helse for unge, og bygger på verdier som anerkjennelse, empati, forståelse, samhørighet, og likeverd.

Mental Helse tilbyr undervisningsprogrammet Venn1!

Dette kurset er for ungdom og videregående elever over hele Norge. På kurset får elevene grunnleggende kunnskap og verktøy om psykisk helse. Undervisningen tar for seg temaene: konsekvenstenking, stress, kriser, følelser, depresjon og selvmordstanker.

Kurset blir presentert av unge instruktører som formidler egne erfaringer med psykisk helse og trygt engasjerer elevene i diskusjon rundt temaet. Kurset holdes klassevis for grupper på inntil 40 elever, over to sammenhengende skoletimer (1.5t).

Venn1 holder også kurs digitalt via Teams i de tilfellene hvor fysisk undervisning ikke er mulig. Dette er gjort som et tiltak under koronasituasjonen så ungdommene fremdeles kan få tilgang til undervisningen og kunnskapen som Venn1 gir.

Kurset består av

  • et foredrag om hva psykisk helse er
  • en personlig historie fra en av instruktørene om egne erfaringer i en utfordrende ungdomstid, og hvordan hen fikk det bedre
  • samtalegrupper og øvelser
  • fokus på vennskap og inkludering
  • gjennomgang av hvor unge kan få hjelp om de trenger det, oppdatert med de lokale hjelpetilbudene
  • elevene får med seg en informasjonsfolder om psykisk helse

Helsesykepleier bør og lærer(e) skal være til stede under kurset.

Det likeverdige fremmes ved at det er unge mennesker som presenterer Venn1 for elevene, og i Venn1 vektlegges og anerkjennes den subjektive opplevelse, samt en smidighet til å reflektere over og se standpunkter og opplevelser fra andre vinkler.

Venn1 koordineres av Mental Helse med midler fra Helsedirektoratet.

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling:
marthe@mentalhelse.no

For instruktører

Som instruktør i Venn1 får du mulighet til selvutvikling og bygge på med mer eller ny fagkompetanse.

For skoler

Venn1 er et landsdekkende forbyggende interaktivt undervisningsprogram i psykisk helse. Undervisningen varer i 90 minutter og holdes klassevis.

For foresatte

Innføring i psykisk helse for foresatte!

Bli instruktør

Vi søker frivillige instruktører til å bli en del av Venn1 teamet!

Hvem er vi?

Venn1 teamet består av instruktører fra hele landet og i forskjellige aldere.

Kontakt Venn 1

Kontakt marthe@mentalhelse.no for spørsmål.