Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Bygningsmann coluorbox

Et godt arbeidsmiljø skaper trivsel og gir høyere produksjon

Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid. Miljøet er viktig siden det kan påvirke arbeidet som gjøres og de som utfører det, i positiv eller negativ retning. Et arbeidsmiljø består både av fysiske, psykiske, og sosiale faktorer.

Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge har dette handlet mye om luftkvalitet, rygger og watt. Nå handler det også om relasjoner, og det stiller nye krav til ledelse og til samhandling på arbeidsplassen.

Ansvar for arbeidsmiljøet

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og samsvarer med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven. Men arbeidstakerne har også plikter til å medvirke til gjennomføringen av helsefremmende tiltak, og følge reglene for miljø og sikkerhet (HMS).

Nedenfor vil vi legge inn artikler med tema arbeidsmiljø.

Humor og humør på arbeidsplassen

Denne artikkelen er laget med utgangspunkt i en uttalelse av professor emeritus Sven Svebak: «Den som mangler sans for humor, har et alvorlig problem og bør ikke gis ansvar for andre mennesker!».

Tillit er en forutsetning for bedre psykososialt arbeidsmiljø.

Fokuser på å øke tilliten og forbedre samarbeidet mellom ansatte og ledere, ellers vil investering i et bedre psykologisk arbeidsmiljø i mange tilfeller være bortkastet tid og sløsing av penger, er en av konklusjonene til et forskningsprosjekt om arbeidsmiljø som Det nationale forskningssenter for arbeidsmiljø i Danmark (NFA) har utført.

Hvordan få et enda bedre arbeidsmiljø.

By litt på deg selv. Ikke vær redd for andre, de fleste er helt vanlige mennesker. Til og med sjefen.

Verneombudet - rolle og "bruksområde"

Mange som blir valgt til verneombud blir overveldet av oppgaven. Men Arbeidstilsynet ber de ikke fortvile om ikke de får alt til å gli med en gang: Jo mer opplæring og erfaring du får, jo bedre jobb kan du gjøre.

Alle har ansvar for arbeidsmiljøet

Både arbeidsgivere og arbeidstakere har interesse av at arbeidsmiljøet er utformet og tilrettelagt slik at arbeidet lar seg utføre på en best mulig måte innenfor de økonomiske og tidsmessige rammer som finnes uten at det belaster arbeidstaker unødig.

Kommunikasjon på arbeidsplassen

For å bygge en god jobbkultur, er det viktig å sette søkelys på god kommunikasjon. Noen velger å lage “husregler” for dette.

10 punkter for god kommunikasjon

«Husk at du ubevisst og ufrivillig påvirker alle dem du kommer i kontakt med, gjennom ordene dine, oppførselen din, smilet ditt, ja til og med med tausheten din, hele din personlighet». P. Benoist-Hanapier.