Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Kvinne mer telefon mindre

Flere eksempler på problemstillinger og spørsmål

De som kontakter oss leter etter et svar på om de har en rettighet, om arbeidsgiver har rett til å agere på en spesiell måte, eller hva som er rett å gjøre i den situasjonen de står i. Under er eksempler på spørsmål vi har svart på.

Permisjonsrettigheter ved tilvenning av barn i skole og barnehage

Mann ønsker svar på hvilke rettigheter som finnes ved tilvenning av barn i skole og barnehage. Både han og kona jobber full tid og har to barn som skal begynne i henholdsvis skole og barnehage.

Permittering

Mann som er permittert spør om hvilken rett arbeidsgiver har til å velge ut hvem som skal permitteres. Hva med ansiennitetsprinsippet? Hvilken plikt har arbeidstaker til å møte på arbeid ved avbrudd i permitteringen?

Sykemeldt

Mann som er blitt sykemeldt en uke av legen på legevakten. Sjefen vil ikke godta sykemeldingen og sier at “han spiller syk”. Sjefen truer med å si han opp, innringer vet ikke hva han skal gjøre.

Midlertidig arbeid

Mann som har jobbet mange år som prosjektansatt. Gjør det samme som de fast ansatte, men blir sendt hjem hvis det er lite å gjøre og får arbeidsledighetstrygd innimellom. Er dette lovlig?

Problemer med sjefen

Kvinne som opplever trakassering fra sjefen, hun blir blant annet fratatt arbeidsoppgaver og utskjelt i påhør av kollegaer. Hun har flere ganger tatt det opp med sjefen og tillitsvalgte men ingenting har hjulpet. Hvordan skal hun gripe dette fatt videre?

Hva skal egentlig til for å tilbakekalle folk fra ferie?

Dette er det klare regler for, og det er ikke tilstrekkelig at det vil oppstå driftsproblemer, det må være vesentlige driftsproblemer.
Når ferien er fastsatt og arbeidstaker har fått beskjed om den, må vedkommende kunne stole på at han kan avvikle ferien på det tidspunktet arbeidsgiver har gitt beskjed om. Men det kan som nevnt oppstå situasjoner i bedriften som leder ikke har kontroll over, og som gjør det nødvendig å endre fastsatt ferie.

Les mer om dette i nettartikkelen Skal ferien gå som planlagt, fra HMS-magasinet, se lenke nederst.

Der er det også svar på disse spørsmålene som Arbeidstilsynet ofte får om avvikling av ferie.

  • Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferie på kort varsel?
  • Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut planlagt ferie?
  • Kan arbeidsgiver kreve at jeg avlyser ferien min?
  • Må jeg ta ut planlagte feriedager hvis jeg er permittert?
  • Kan arbeidsgiver kalle meg tilbake fra ferie?
  • Jeg er har avtalt ferie, men er syk/i karantene nå som ferien skal tas ut. Kan jeg kreve utsettelse?

Les mer her: Link text

Psykiske sykdommer

Leder som lurer på hvordan hun best skal ivareta en sykemeldt ansatt som har fortalt at han har en psykisk diagnose. Hvordan samtale best mulig med vedkommende og hvordan kan bedriften tilrettelegge slik at den ansatte kan komme tilbake i arbeid.

Rus eller medisinbruk på jobb

Leder ringer inn og vil ha informasjon om hvordan han kan gå frem med en ansatt han tror ruser seg.

Overtid

Mann som jobber som avdelingssjef. Han søker informasjon om regler i forbindelse med overtid, hva når en person jobber deltid i to butikker innenfor samme selskap?

Mobbing

Kvinne som er blitt syk pga. mobbing på arbeidsplassen. Hun er innkalt til et møte på jobben, men er redd for hva som kan skje på møte og lurer på om hun må gå på det?

Attest

Kvinne ringer på vegne av sin mann. Hun lurer på hva slags attest han har krav på etter et arbeidsforhold er avsluttet.

Graviditet

En mor ringer på vegne av sin datter som er butikksjef. Datteren er gravid og har nå blitt tilbudt en nestlederstilling med 3500,- mindre i lønn pr. måned. Kan ledelsen gjøre det?