Arbeidslivstelefonen
225 66 700

Colourbox9949693

Tema: Arbeid og helse

På jobb er det hovedsakelig to ting vi mennesker har et grunnleggende behov for: å bli sett og å gjøre nytte for oss. Når dette er innfridd, er det å arbeide som regel helsefremmende og en kilde til mestring og god helse

Arbeidsmiljølovens §1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: “Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.”

Det er sunt å være i arbeid når arbeidet er tilpasset slik at arbeidsbelastningen varierer over tid og det er lagt til rette for at den enkelte kan utføre arbeidet uten å belaste kroppen feil. Men minst like viktig er det at det er en arbeidsplass der kolleger og ledelse støtter, og der det er anledning til å ta opp forskjellige problemstillinger.

Under denne mappen vil vi legge ut artikler om arbeid og helse.

Den som tier får hjertetrøbbel

En studie fra Stressforskningsinstituttet ved universitetet i Stockholm for noen år siden viste at det kan helseskadelig å ikke reagere åpent og tydelig hvis du blir dårlig behandlet på arbeidsplassen. Overskriften er hentet fra en artikkel i Aftenposten for noen år siden. Men innholdet er like gyldig i dag.

Hvordan få til god tilrettelegging

Vi får ofte spørsmål fra sykmeldte innringere om hvilke krav de kan sette til at arbeidsgiver skal tilrettelegge på arbeidsplassen slik at de kan komme seg tilbake i jobb.