28. aug 2023 Mental Helse

Grieg Foundation støtter YAM

Mental Helse setter utrolig stor pris på at Grieg Foundation ser verdien av YAM og ønsker å støtte programmet. – Samarbeidet med Grieg Foundation sørger for at nesten 100 skoleklasser får YAM de kommende tre årene, viser prosjektkoordinator Fredrik Nordanger til.

Taylor flowe 4nkoeaqatga unsplash

Mental Helse har fått 760 000 per år i tre år, totalt 2.28 millioner kroner totalt, fra Grieg Foundation.

Gjennom YAM lærer elevene om psykisk helse og hvordan de kan håndtere vanskelige hverdagssituasjoner. I regjeringens nullvisjon for selvmord fremheves YAM som et tiltak i skolen ssom har vist god selvmordsforebyggende effekt, og flere instanser anbefaler at alle elever i videregående skole får tilbud om programmet.

- Grieg Foundation satser spesielt på prosjekter som skal forebygge ungt utenforskap. YAM er et kunnskapsbasert helsefremmende skoleprogram som gir ungdom verktøy som kan brukes til å håndtere vanskelige hverdagssituasjoner. Programmet virker, og vi håper at norske skoleungdommer vil oppleve det som nyttig. Vi må sammen finne gode måter å hjelpe hverandre å håndtere hverdagen. Alle trenger noen. Vi trenger alle, sier Ingvild Hestad, CEO Grieg Foundation.

Navnløs

- Mental Helse har fått gode tilbakemeldinger fra skolene som har fått YAM-undervisning, der blant annet et bedre klassemiljø og mer åpenhet har blitt fremhevet som positive effekter etter undervisningen, forteller Nordanger.

Undervisningen foregår over fem timer, fordelt på tre uker.

- Ifølge en studie blant 11.000 skoleelever i ti EU-land, var selvmordstanker og selvmordshandlinger halvert ett år etter fullført undervisning, viser Nordanger til.

Fredrik nordanger foto emilie gjengedal vatnøy mental helse
Fredrik Nordanger, prosjektkoordinator YAM.

Flere saker fra Mental Helse