Mental Helse Troms ble stiftet i 1982, og Mental Helse Finnmark ble stiftet i 1990. 12.juni 2021 slo lagene seg sammen til Mental Helse Troms og Finnmark/ Mentála Dearvvašvuohta Romssa ja Finnmárkku.

Styret

Leder:
Torhild Ackermann
Mob.: 91804807
Kirkenes

Nestleder:
Eli Haaland
Porsanger

Kasserer:
Stine Valjord
Senja

Styremedlem:
Merethe Saga Lønnum
Tromsø

Styremedlem:
Solbjørg Henningsen
Porsanger

Styremedlem
Janne Annie Bergersen
Kvæfjord

Styremedlem
Christina Wangsbro
Tromsø

Kontakt

Mental Helse Troms og Finnmark
c/o Torhild Ackermann
Brattliveien 73
9925 Svanvik
tromsogfinnmark@mentalhelse.no

Org.nr.:
990 619 859
Kontonr.:
4700.04.45777

Organisasjonsrådgiver:
Aina Kaupang
980 50 900
aina@mentalhelse.no

Gress og planter, vann og fjell i regnsbuens farger. Tatt i solnedgangen Friarfjorden, Lebesby kommune.
29. mar 2023 Troms og Finnmark/ Mentála Dearvvašvuohta Romssa ja Finnmárkku

Vårsamling og årsmøte i Mental Helse Troms og Finnmark.

Jahkečahkkin Mentála Dearvvašvuohta Romssa ja Finnmárkku, Áltá 21-23. Cuonománnu.

Helgen 21-23. april samles lokallagene i Troms og Finnmark til vårsamling med faglig påfyll om både brukermedvirkning og samisk kulturforståelse. Årsmøtet skal i tillegg til vanlige saker som årsmelding regnskap og budsjett også behandle spennende innsendte saker som ønske om samisk og nordnorsk fokus hos hjelpetelefonen, oversettelse av brosjyrer til nordsamisk og rutiner for oversikt over brukerrepresentanter i fylket. Samlingen starter fredag med middag og presentasjoner i Sami Siida i Alta.

Fb img 1667904983947
8. nov 2022 Troms og Finnmark/ Mentála Dearvvašvuohta Romssa ja Finnmárkku

Regionalt innspillsmøte om opptrappingsplan for psykisk helse

Innspillsmøte til ny opptrappingsplan for psykisk helse
Mental Helse Troms og Finnmark deltok på Statsforvalterens innspillsmøte til ny opptrappingsplan for psykisk helse 4. november i Tromsø. Her deltok Stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen Cecilie Myrseth, og Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen fra Helse- og omsorgsdepartementet

River 6068374
8. nov 2022 Troms og Finnmark/ Mentála Dearvvašvuohta Romssa ja Finnmárkku

Samisk kulturforståelse innen psykisk helse

Mental Helse Troms og Finnmark har oppstart med forprosjekt “Samisk kulturforståelse innen psykisk helse”, i Karasjok 2-3. desember 2022

Skog, foss, vann. Pikefossen i Kautokeino kommune.
31. mai 2021 Troms og Finnmark/ Mentála Dearvvašvuohta Romssa ja Finnmárkku

Kurs, årsmøte og sammenslåing for Finnmark - i Tromsø

11-13.juni møtes Troms og Finnmark i Tromsø. Her skal vær kurs i bruk av teams, årsmøte Finnmark, konstituerende møte Troms og Finnmark samt temadag om brukerrepresentasjon.