Det nye fylkesstyret 2023 2024
7. mai 2023 Mental Helse Nordland

Nytt fylkesstyre 2023-2024

Leder: Vibeke Karlsen
Nestleder: Ruth Pedersen
Kasserer: Zoy Lillegård
Sekretær: Karl Johnny Karlsen
Styremedlem: Arild Amundsen
Styremedlem/ Studieleder: Øystein Nordhuus
Vara:
1. Sissel Andreassen
2. Eva E.K. Sjøvold
3. Ole Andre Korneliussen

Styret i MH Nordland ser frem til et flott år. Ta kontakt med oss, vi er der for dere :)

Flere saker fra Mental Helse Nordland