Mental Helse Brønnøy

Mental Helse Brønnøy er et lokallag i Mental Helse Nordland. Vi er det sørligste lokallaget i MHN. Vi har tilholdssted på Dagsenteret i Brønnøysund, der vi har medlemsmøter første tirsdag, hver måned. Har ferie, i perioden Juli og August. På medlemskveldene bruker vi å ha foredragsholdere, og quiz. Har også kaffe med nåka attåt. Vi prøver å få til en medlemstur i løpet av året. Har også på høsten pizza/krabbe aften. Bruker oså å ha julebord, i Desember. Vi ønsker alle, både gamle og nye medlemmer velkommen til kveldene våre på Dagsenteret.

Styret

Leder: Øystein Nordhuus
Nestleder: Roy Skogmo
Kasserer: Marit W. Olaussen
Sekretær: Erik Dahle Harvey
Styremedlem: Anne S. Fjellsøy
Styremedlem: Line Amundsen Skogmo
Styremedlem: Elisabeth Løkås
Studieleder: Øystein Nordhuus

Kontakt

Leder: Øystein Nordhuus
Postadresse:Valveien 37 8906 Brønnøysund
Tlf: 48264594
E-post: "Bronnoy@lokallag.mentalhelse.no
Kontonr.: 4516 26 98536
Org.nr.: 993 553 522

Organisasjonsrådgiver: Aina Kaupang
E-post: aina@mentalhelse.no
Tlf: 980 50 900