Mental Helse Sortland

Mental Helse Sortland er et forholdsvis stort og aktivt lokallag.
Vi ønsker både nye og gamle medlemmer og alle andre interesserte hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, enten det gjelder medlemskap, deltakelse på eller spørsmål om våre aktiviteter, våre sponsoravtaler eller annet som angår oss i styret i Mental Helse Sortland.
Vi setter også pris på å få forslag, tips og ideer til hva vi kan gjøre bedre eller til aktiviteter eller annet som vi og våre medlemmer enten kan delta på eller som vi i styret eller vår aktivitets – gruppe kan arrangere for våre medlemmer. Vi holder våre møter og treff på psykiatrisk dagsenter på Sortland (Røde kors – bygget ved kirka).

Kontakt

Leder: Sissel Andreassen
Postadresse: Parkveien 2, 8400 Sortland
Tlf: 909 64 747
E-post: Sortland@mentalhelse.no
Kontonr.: 4612 47 91332
Org.nr.: 993 625 027

Organisasjonsrådgiver: Aina Kaupang
E-post: aina@mentalhelse.no
Tlf: 980 50 900