Mental Helse Vestfold og Telemark

E-post: vestfoldogtelemark@mentalhelse.no

Mental Helse Vestfold og Telemark er ett av 15 fylkeslag i Mental Helse. Vi har nesten 800 medlemmer fordelt på 12 lokallag.

Styret

Fylkesleder :
Ellen Bente Holtungen

Nestleder
Gustav Løvenhjelm

Kasserer
Jill Arild

Styremedlemmer

Jeanette Grindbakken
Sekretær

Stig Roar Mortensen
Styremedlem

Bente Eng
Styremedlem

Karin Lise Borea Gabrielsen
Styremedlem

Varamedlemmer:

Ingunn Langsrud
1. Varamedlem

Jørn Roger Steen
2. Varamedlem

Helge Solås
3. Varamedlem

Tonje Malene Hexeberg
4. Varamedlem

Studieleder:
Gustav Løvenhjelm

Kontakt

Mental Helse Vestfold og Telemark
Bilet 14
3080 Holmestrand

e-post: vestfoldogtelemark@mentalhelse.no
Tlf: 948 15 411

Org.nr:
989 413 074

Konto nr:
2500 21 34597

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no